Forfatteren Helle Søttrup skriver:

Jeg er slet ikke sikker på,

at det på nogen måde er retvisende at hævde,

at sorg skulle være noget,

man kan bære. 

På baggrund af den senere tids begivenheder

og min erfaring i almindelighed

vil jeg nok nærmere sige,

at det mere føles

som at blive trukket efter den.

Af 10 vilde heste.

Baglæns.

Igennem en hæk. 

 


 At sørge er en lang og personlig proces. Det er naturligt at sørge over et tab, og det er naturligt, at sorgen tager tid og kræfter. Sorggrupper kan mindske følelsen af ensomhed og meningsløshed, og for mange er det en støtte at høre, hvordan andre har tacklet sorgen. Det at deltage i en sorggruppe kan være en måde at bearbejde sorgen på. 

 Kirker i Holmens - Østerbro Provsti tilbyder sorggrupper til voksne, som har oplevet et dødsfald af en nærtstående inden for det seneste år. Sorggrupperne består af op til otte deltagere og ledes af to præster. Sognepræst Helena Hauge fra Davids Kirke og sognepræst Anne Kathrine Giversen fra Sions Kirke starter en ny sorggruppe i september.

Vi lægger vægt på at sorggruppen er et trygt og omsorgsfuldt mødested, hvor man lytter til hinanden og støtter den enkelte. 

 Hvis du er interesseret i et fællesskab omkring sorgen, må du gerne henvende dig til kordegn Anette Bod på telefon 23 20 20 72 og høre nærmere. Det koster ikke noget at deltage.Vi starter et nyt sorggruppe-forløb på følgende datoer:  2/9, 16/9, 30/9, 7/10, 28/10 og 11/11.

                                                                                   Vi mødes i Sions Kirke kl.10-12 og serverer kaffe og brød.