Arkitekturen

Arkitekturen

Sions Kirkes arkitekt er professor Valdemar Koch (1852-1902). Kirken er bygget af håndstrøgne mursten med rig anvendelse af kridtsten fra Stevns, endvidere af Savonnières-sten, bornholmsk granit og ølandsk kalksten samt enkelte steder norsk marmor. På kirkens sidefacader er anbragt en række kridtstensrelieffer med oldkirkelige symboler og ornamenter, som er modellerede og skåret af billedhuggeren Thomas Bærentzen. Taget er dækket med franske, grønlig udseende skifersten.

Kirkerummet er et bredt og forholdsvis kort rum med pulpiturer og rummer siddepladser til ca. 500 mennesker. Loftet er tøndehvælvet og har en indvendig højde på 13 m. I sidevæggene er placeret 20 høje, slanke, rundbuede vinduer. Alteret står i en let buet niche, og over altertavlen ses et galleri, som bæres af 3 hvide marmorsøjler.

I 1921 opførtes kirkens campanile med kobberspir, tegnet af arkitekt K. Varming. Tårnet har to klokker. En udbygning mod øst fra 1968 rummer kontorer og mødelokaler.