Privatlivspolitik

Databehandler: 
ChurchDesk, Njalsgade 21G, 2300 København S.

Dataansvarlig: 
Sions Sogns Menighedsråd, Østerbrogade 192, 2100 København Ø, e-mail: sions.sogn@km.dk

Dataansvarlig omtales herefter som vi, vores osv.

Formål og opbevaring:
Vi indsamler og behandler kontaktoplysninger ved tilmelding for at kunne kommunikere med tilmeldte personer i forbindelse med de aktiviteter, som foregår i  Sions Kirke. Disse opbevares i Churchdesks Kontaktmodul.

Der indsamles personoplysninger ved tilmelding i krypterede formularer, som er nødvendige for registreringen af kirkelige handlinger i den elektroniske kirkebog. Disse opbevares i ChurchDesks Formularmodul og i aflåst skab på kordegnekontoret.

Alle digitale oplysninger opbevares af vores databehandler ChurchDesk i krypteret form.

Oplysningerne håndteres af de ansatte i Sions sogn, som har en arbejdsmæssig årsag til at tilgå oplysningerne.

Videregivelse af oplysninger:
Der videregives ikke oplysninger til tredjepart.

Periode for opbevaring:
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter oplysningerne, når de ikke længere er nødvendige. Oplysninger i forbindelse med kirkelige handlinger slettes efter fem år.

Indsigt og klager:
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi opbevarer og behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret til, at de bliver rettet eller slettet.
Ved ønske om indsigt bedes du kontakte os på den e-mail, der fremgår ovenfor.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, er Datatilsynet klageinstans.