Er du Sions nye kirketjener?

Mød kirkens personale 15. maj kl. 16-17

Sions Kirke søger en kirketjener, 37 timer om ugen. Stillingen er ledig med tiltrædelse den 1. august 2024.

Sions Kirke er rammen om et rigt kirke- og kulturliv med velbesøgte tiltag for alle aldersgrupper.

Som kirketjener er du med til sammen med vores anden kirketjener og kirkens øvrige personaler at skabe rammerne omkring aktiviteterne, så kirken fremstår indbydende og klar til at modtage vores mange besøgende.

Du vil møde mennesker i mange forskellige situationer, være med til at skabe tryghed i såvel de glædelige som de sorgfyldte. Du vil lære kirkens menighed at kende og sikre, at alle føler sig ventet og velkommen i kirken.

 

Som kirketjener skal du bl.a. varetage følgende opgaver:

·        Være personlig assistent for alle kirkens ansatte samt deltage i og forestå praktiske opgaver ved gudstjenester og øvrige kirkelige 

         handlinger

·        Assistere ved arrangementer i kirken

·        Daglig rengøring og vedligeholdelse i kirken og udearealer

·        Betjening af kirkens anlæg, klokkestyring samt lyd- og IT-udstyr

·        Tilsyn og pasning af kirkebygning og inventar, herunder vedligeholdelse og mindre reparationer

Vi lægger vægt på at du:

·        Er god til at skabe mellemmenneskelige relationer

·        Vægter og deltager i et positiv samarbejde, der fremmer et trygt og tillidsfuldt arbejdsmiljø

·        Kan arbejde struktureret, selvstændigt og fleksibelt

·        Sætter en ære i høj kvalitet og ordentlighed

·        Er ansvarlig, samvittighedsfuld, venlig og imødekommende over for de personer, du møder

·        Er praktisk anlagt og har mod på mindre vedligeholdelsesopgaver

 

Vi tilbyder:

At du bliver en del af vores gode arbejdsplads med 2 præster, en kordegn, en organist, en kirke- og kulturmedarbejder, en deltids ansat kirketjener samt 4 sangere i kirkekoret

En del af arbejdstiden vil ligge i weekenden og om aftenen. Du indgår i et vagtskema og vil have 2 friweekender om måneden. Der er mulighed for fleksibel arbejdstid i perioder med flere aftentjenester.

Ansættelse sker ved Sions Kirkes menighedsråd beliggende Østerbrogade 192, 2100 København Ø

Løn og ansættelsesvilkår:

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet OAO-S og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 305,819 – 394,347 (niveau pr. 1.april 2024). Aftale om indplacering i intervalløn indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. Der er rådighedsforpligtelse knyttet til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 28.859 (niveau pr. 1. april 2024). Til ovenstående kommer arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag. 

Hvis den obligatoriske uddannelse for kirketjenere ikke er gennemført på ansættelsestidspunktet, skal denne gennemføres inden for de første to år af ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkepersonale.dk.

Ansættelsen sker med 3 måneders prøvetid.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsansættelse ved ansættelse med direkte overgang fra hidtidige stilling. Der vil i så fald skulle foretages en klassificering af stillingen.

Der vil blive indhentet børneattest, og ansøgeren skal være indstillet på, at der indhentes referencer.

Ansøgningen med relevante bilag sendes mærket kirketjener, til Sions Kirke, Østerbrogade 192, 2100 København Ø eller mail til sions.sogn@km.dk, så den er modtaget senest den 17. maj.

 

Vil du vide mere:

Du er velkommen til at henvende dig til kontaktperson Karen Anna Riis-Pedersen, karenanna@riis-pedersen.com Tlf: 22364856

Der er mulighed for at se kirken og møde kirkens personale den 15. maj klokken 16-17. Ansættelsessamtaler afholdes den 3. juni 2024.