Inventaret

AltertavlenAltertavlen

er udført af maleren Poul Steffensen og forestiller Jesus med den vantro Thomas, jvf. Johs.ev. kap. 20,27. Som modeller til billedet benyttede Steffensen personer fra sognet. Over altertavlen er væggen udsmykket af Kragh med vinranker og 12 drueklaser, som slynger sig om korset - med tydelig allusion til Johs.ev. kap. 15, " Vintræet og grenene ". Dette motiv omkranses af de syv menigheders engle, Johs.Åb kap. 2-3.
 

Alterbordet

Alterbordet
er beklædt med lyse majolikaplader, og her genfinder man motivet med vinrankerne og drueklaserne.

 

Orglet
Orglet

Orglet
er bygget af Carsten Lund, tegnet af arkitekt Rolf Graae og opført til kirkens 100 års jubilæum i 1996. Det består af hovedværk, svelleværk , rygpositiv og pedalværk og har i alt 31 stemmer. Instrumentet er anbragt på et nyt pulpitur, der flugter med sidepulpiturerne. Hermed fremstår kirkerummets vestparti nu sammenhængende og helstøbt.

 

Døbefonten

Døbefonten
er udhugget i bornholmsk granit af billedhuggeren Anders Bundgaard (1864-1931), Gefionsspringvandets mester. Kummens flade relieffer med hjorte og slanger og fodens stærkt plastiske dyreslyngninger er nært beslægtet med de stærke jyske stenmestres værker. Bundgaard skænkede kirken denne prægtige font, som af mange anses for et af hans bedste arbejder.