Menighedsplejen

Menighedsplejen

Sions Sogns Menighedspleje arbejder med socialt arbejde såsom julehjælp til sognets svagest stillede medborgere. Menighedsplejen arrangerer også foredragsrækker om onsdagen og forskellige udflugter i årets løb. Vil du gerne bidrage til dette arbejde, er du velkommen til at kontakte formanden for Menighedsplejen sognepræst Mette Kathrine Grosbøll for mere info: mkgb@km.dk . Du kan også kontakte kirke- og kulturmedarbejder Nina B. Rasmussen: nbr@km.dk