Begravelse/bisættelse

Man henvender sig til afdødes sognepræst og aftaler tidspunkt for begravelse/bisættelse og for en personlig samtale. Derefter henvender man sig til en bedemand, der vil være behjælpelig med alt det praktiske, som vi ikke har mulighed for at klare.

Forløbet af begravelseshandlingen aftales ved en samtale mellem de pårørende og den præst, der skal forestå handlingen.

Fastlæggelse af tidspunktet for samtalen og for den kirkelige handling aftales mellem de pårørende/ bedemanden og præsten.

Udsyngning

Nogle pårørende efterspørger et ritual i forbindelse med, at afdøde lægges i kiste og køres på kapel inden begravelse og bisættelsØnsker man dette, kan man kontakte præsten og aftale nærmere. Typisk vil en udsyngning rumme 1-2 salmer, en særlig bøn og/eller fadervor og eventuelt velsignelsen.