Oprindelsen

Kirkens oprindelse

 

I 1894 fremlagde sognepræst Peter Krag fra Skt. Jakobs Kirke en storstilet byggeplan, som omfattede tre kirker, hvoraf Sions kirke som den første skulle placeres i Svanemøllekvarteret. Samme år fejrede pastor Krag og frue sølvbryllup, og Skt. Jakobs Menighedssamfund overrakte ægteparret 43.000 kr., som var indsamlet i sognet til fordel for den nye kirke. I løbet af 4 år indsamlede man yderligere 57.000 kr., så det samlede byggeregnskab kunne afsluttes i 1898.

Sions kirke er dermed den første kirke i Danmark i nyere tid i Danmark, som er opført udelukkende for indsamlede midler.

Københavns Kommune skænkede en grund på Strandvejen med Lægeforeningens arbejderboliger og hyggelige kolonihaver som nærmeste naboer. I juli 1895 nedlagde man grundsten, og den 27. sept. 1896 fandt indvielsen sted i overværelse af den kongelige familie, flere af landets biskopper samt mange andre prominente gæster. Sions Kirke blev sognekirke for 11.000 indbyggere – et tal, som i dag næsten det samme.