Sions Sogns Menighedsråd

Formand
Søren Johannes Kjær Henningsen
Svanevænget 18
2100 København Ø
Tlf.nr.: 3115 51 51
E-mail: soren.henningsen@me.com

Næstformand
Charlotte 
Tlf. nr.: 25 19 53 09
E-mail: cc_8_44@hotmail.com

Kasserer
Hans Ossowicki

Nygårdsvej 46 4. th.
2100 København Ø
Tlf. nr.: 22 84 50 13 / 39 53 60 21
E-mail: hans@vmn.dk

Sekretær
Gitte Sforzini

Berggreensgade 60
2100 København  Ø
Tlf. nr.: 20 11 02 72
E-mail: gittesforzini@gmail.com

Kontaktperson
Anne Marie Dige Kroon
Soldalen 10
2100 København Ø
Tlf.nr.: 21 42 18 12
E-mail: kroon2100@gmail.com 

Kim Borgstrøm
Strandvænget 7 st.
2100 København Ø
Tlf. nr.: 30 31 67 05
E-mail: kim.gitte@mail.dk 

Lars Gøtke
Svanevænget 40
2100 København Ø
Tlf.nr.: 29 43 92 44
E-mail: lars.goetke@mail.dk

Tanja Holmberg
Løgstørgade 29 5. tv.
2100 Købenahvn Ø
Tlf. nr.: 28 69 27 43
E-mail: tanjaholmberg22@gmail.com 

Knud Henrik Palsbro
Heisesgade 4
2100 København Ø
Tlf.nr.: 26 13 39 46
E-mail: knud@palsbro.dk 

Kirkeværge
Ann Gustava R. O. Lønberg
Svanevænget 7, 2100 Kbh Ø
E-mail: anngustava@gmail.com
Tlf.  nr.: 28742815

Byggesagkyndig
Ulrik A. Hovmand

Amerika Plads 14
2100 København Ø
Tel.nr.: 20 97 39 01
E-mail: ulrik@husethovmand.dk

Sognepræst Mette Katrine Grosbøll
Soldalen 19
2100 København Ø
Mobil: 61 14 29 04
E-mail: mkgb@km.dk

Sognepræst Anne Kathrine Giversen
Svanevænget 5
2100 København Ø
Mobil: 20 30 54 74
E-mail: akbg@km.dk

Valgt medarbejderrepræsentant
Johan Sigvard Jensen
Tlf. nr.: 20 83 82 72

Udvalg

Forretningsudvalg
Søren Johannes Kjær Henningsen, Charlotte, Hans Ossowicki

Personaleudvalg
Anne Marie Dige Kroon, Kim Borgstrøm og Tanja Holmberg

Aktivitetsudvalg
Anne-Kathrine Giversen, Mette-Katrine Grosbøll, Anne Marie Kroon, Nina Bock Rasmussen, Johan Sigvard Jensen, Inga Holsegård-Rasmussen og Gitte Sforzini

Byggeudvalg til behovsanalyse
Lars Gøtke, Charlotte, Hans Ossowicki, Anne Kathrine Giversen og Mette Katrine Grosbøll

Kirkestole-/bænkeudvalg
Mette Kathrine Grosbøll, Hans Ossowicki, Anne Kathrine Giversen og Anne Marie Kroon

 

 

 

 

Arrangementer