17. april 2014 Sitemap Print
 Søg

Velkommen

Der blev indsamlet i alt kr. 25.225 ved sogneindsamlingen i Sions Sogn d. 9. marts.
Tusind tak til alle der bidrog og til indsamlerne for den store indsats!

Skærtorsdagsmiddag
Torsdag d. 17. april kl. 17.00 inviterer Sions Kirke traditionen tro til fælles påskemåltid. Vi begynder kl. 17 med gudstjeneste. Derefter mødes vi til lammesteg med tilbehør i kirkens ovensal. Pris 100 kr. Tilmelding er nødvendig til kirkens kontor senest mandag d. 14. april på telefon 39292506.

Årsmøde i Menighedsplejen
Tirsdag den 22. april kl. 17.00 i
nviteres alle interesserede til årsmøde i Sions Sogns Menighedspleje.
Vi begynder kl. 17.00, hvor vi skal høre beretning fra året, der er gået, gennemgå økonomien og vælge
nye medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Forslag til menighedsplejens arbejde skal indsendes til sognepræst Mette Kathrine Grosbøll på mkgb@km.dk eller afleveres i kirken senest 8. april og vil blive behandlet på mødet. Kom og sæt dit
præg på menighedsplejens vigtige arbejde. Dagsordenen hænger i kirkens våbenhus eller rekvireres
hos Mette Kathrine Grosbøll.
Efter mødet spiser vi sammen. Måltidet er gratis. Vi beder om tilmelding til kirkens kontor, tlf. 39 29 25 06, senest mandag d. 14. april af hensyn til bestilling af maden. Drikkevarer kan købes.

Vel mødt!
Menighedsplejens bestyrelse 

Pinsemorgenmad
Søndag den 8. juni kl. 9.00
En god fødselsdag begynder med et godt morgenbord. Vi fejrer kirkens fødselsdag med et veldækket morgenbord i kirkens ovensal. Alle er velkomne, og kl. 10.00 er der højmesse, hvor vi alle sammen bliver klogere på, hvorfor det lige er en fødselsdag. På glædelig gensyn.
 
Menighedsrådet 

Ulvetimen
På utallige opfordringer fra tidligere babysalmesangsdeltagere, inviterer Sions Kirke nu
til deltagelse i et nyt initiativ: Ulvetimen - rytmik for børn mellem 1-3 år (og deres forældre).
Vi begynder i august og kører en gang om måneden frem til december. Kom med jeres børn,
og syng og leg i en lille time. Som sædvanligt varetages musikken af Lars Oluf Larsen, og
forløbet vil ligne det fra babysalmesang. Der vil være nogle af de gamle sange, som børnene
måske kan genkende, hvis de har gået til babysalmesang her i kirken, og så skal vi lære
nogle nye, som er tilpasset den alder, børnene nu er kommet i. Et par salmer vil der også
blive plads til.
Det koster 150 kr. for 4 gange, og tilmelding er nødvendig på mkgb@km.dk
Man kommer på efter først til mølle princippet.
Vi begynder mandag den 25. august kl. 16.30.

Vel mødt!


Bibelmaraton
Vi fortsætter vores Bibelmaraton, der begyndte i januar i år, og vi mødes inden sommerferien
den 7.4, 12.5 og 16.6. Efter sommerferien mødes vi igen mandag den 18. august, hvor vi vil have læst frem til og med 2. Samuels bog i Det gamle Testamente - og sammen tager hul på 1. Kongebog.
Det kræver ingen forudsætninger at deltage, andet end lyst til at få læst hele Bibelen. Nye deltagere er velkomne. Vi mødes en times tid og taler om, hvad vi har læst, og forbereder os på det, vi skal hjem og læse. Læseplan kan rekvireres hos sognepræst Mette Kathrine Grosbøll på mkgb@km.dk


Morgensang
Hver tirsdag kl. 10 ved en af kirkens præster og organist Lis-Vibeke Wallin. Vi synger to salmer, beder et fadervor og drikker kaffe og hygger os. Kom og begynd dagen med en sang og uformelt samvær.

Fristedet
Fristedet Nyborggade 4 har åbent hver søndag, undtaget første søndag i måneden, fra kl. 11.30-15.00. Andagt kl. 13.30. I Fristedet er der mulighed for at få lidt at spise, drikke kaffe, læse avis og tale sammen. Vel mødt.